Napnutí řetězu.

Řetěz napínáme pomocí napínacích šroubů na konci kyvné vidlice. Postupujeme následovně. Povolíme matici osy kola (nalevo) a matici rozety (napravo). Pak povolíme matice na napínacích šroubech. Utahováním či povolováním šroubů posouváme kolo dopředu nebo dozadu podle potřeby. Správné napnutí řetězu je tehdy, pokud se dá řetězem prohýbat nahoru-dolu v rozmezí 2cm. Naštelujeme tedy pomocí šroubů takovýto průhyb a zároveň levým napínákem řídíme kolo, aby bylo rovně (sledovalo stopu předního kola). Po dokončení štelování utáhneme matice šroubů, matici osy a rozety.